» 5-8-2014

CURSO: HTML 5 | VALORACION: 9.67 | DOCENTES: El personal está molt preparat i respon molt rápidament a tots els dubtes tractats i els resolen molt satisfactótriament per tal de poder continuar amb el temari…. | INSTALACIONES: Les instal.lacions son molt adequades doncs permet un estudi continuat. hi ha molt respecte amb el resta d’estudiants. podent realitzar cada un. el seu diferent procés en funció del temari que está realitzant… | ASESORAMIENTO: l’informació i l’assesorament en cada cas son molt correctes. els horaris perfectes. son molt flexibles…. per el que fa que els coneixements es van assimilant en funció d’anar avançant en els diferents temaris…

» 5-8-2014

CURSO: Excel 2010 | VALORACION: 8.54 | DOCENTES: con el material proporcionado no me han surgido dudas. de modo que no he necesitado preguntar al profesor

» 5-8-2014

CURSO: Excel 2010 | VALORACION: 9.17 | CONTENIDOS: En «»Conocimientos adquiridos»» he puesto un 3 devido a que gran parte de la materia ya la habia impartido en otro curso.

» 11-8-2014

CURSO: Excel 2010 | VALORACION: 7.54 | INSTALACIONES: Faltaría una fuente de agua.

» 26-8-2014

CURSO: CSS | VALORACION: 8.5

Ver todas las Opiniones